prestige-plakat

prestige-ulotka-dl-pogladowka

jadwiga1

kosmetyczne luty 2015

Zostań słuchaczem Policealnego Studium Kosmetycznego w Zielonej Górze. Obecnie trwa nabór uczestników zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015 semestr LUTY.

Specjalność: Technik usług kosmetycznych

Celem kształcenia jest wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności do pracy w gabinetach kosmetycznych oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – co dwa tygodnie w soboty i niedziele

Koszt: 150 zł miesięcznie (płatne 10 miesięcy w roku)

Kształcenie w Policealnym Studium Kosmetycznym jest realizowane zgodnie z programem nauczania, zatwierdzonym przez Ministra Edukacji Narodowej.
Program nauczania Studium obejmuje m.in. następujące przedmioty:

- zabiegi pielęgnacyjne twarzy
- zabiegi upiększające twarzy
- zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp
- pracownia zdobnictwa dłoni, stóp i ciała
- aparatura w zabiegach pielęgnacyjnych
- kosmetyka upiększająca twarzy, szyi i dekoltu
- kosmetyka stosowana
- zmiany patologiczne skóry
- podstawy żywienia człowieka
- kompetencje personalne i organizacja pracy
- technologie informatyczne
- BHP w działalności
- prowadzenie działalności gospodarczej
- podstawy anatomii i fizjologii człowieka
- chemię surowców kosmetycznych
- pracownię chemii kosmetycznej
- podstawy przedsiębiorczości
- praktyki zawodowe

Chcąc podnieść konkurencyjność naszych absolwentów na rynku pracy proponujemy w ramach specjalizacji zawodowej: - makijaż profesjonalny. Nauka w Policealnym Studium Kosmetycznym kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Technika Usług Kosmetycznych.

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację A.61. odbywa się pod koniec semestru drugiego.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację A.62. odbywa się pod koniec semestru czwartego.

Absolwent otrzymuje:
świadectwo ukończenia szkoły policealnej MEN
dyplom zawodowy nadawany przez OKE wraz z suplementem uprawniającym do pracy na terenie Unii Europejskiej

Warunkiem przyjęcia do Policealnego Studium Kosmetycznego w Zielonej Górze jest wpłata czesnego za pierwszy miesiąc nauki. Nie ma opłaty wpisowej. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

przerwa2

O Nas

Centrum Prestige posiada akredytację Kuratorium Oświaty. Należymy do placówek kształcenia oferujących bogaty pakiet kursów i szkoleń, prezentujących najnowsze trendy i rozwiązania. Oferujemy najniższe ceny oraz najdłuższy cykl szkolenia na terenie Zielonej Góry. Dzięki temu możemy rzetelnie przygotować Cię do zawodu. Gwarantujemy wysoko kwalifikowaną kadrę z branży, posiadającą długoletnie doświadczenie zawodowe.

Mini Galeria

Kontakt z nami

Centrum Kształcenia Prestige
ul. Zamenhofa 1, 65-187 Zielona Góra
(budynek Lubuska WK OHP)
tel. 68 444 84 77 lub 664-855-650

Santander Bank Polska S.A. 42 1090 1388 0000 0000 3804 8295

Facebook