Standard wymagań jest podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zawiera ujednolicone obszary - umiejętności dla części pisemnej i praktycznej.

W części I pisemnej podlega sprawdzeniu:

 • czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisu, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznej i technologicznej;
 • przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych;
 • bezpieczne wykonywanie zadania zawodowego zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

W części II pisemnej podlega sprawdzeniu:

 • czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisu, instrukcji, tabeli, wykresów,
 • przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych;

W etapie praktycznym sprawdzamy zdającego w zakresie (szkołą zasadnicza i szkoła policealna kształcąca dla zawodów robotniczych):

 • planowania czynności związanych z wykonaniem zadania;
 • organizowania stanowiska pracy;
 • wykonania zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami określonymi w temacie;
 • prezentowania efektów wykonanego zadania.

W etapie praktycznym sprawdzamy zdającego w zakresie (technikum i szkoła policealna):

 • opracowania projekturealizacji prac;
 • oraz wykonania wskazanych prac;

W standardzie znajduje się również szczegółowy opis wyposażenia stanowiska egzaminacyjnego oraz wykaz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia egzaminu zawodowego.

W tabeli zamieszczamy standardy wymagań egzaminacyjnych dla 124 zawodów technikalnych (link).

W ślad za komunikatem dyrektora CKE, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu publikuje terminy przeprowadzania: sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Pobierz dokument PDF.

O Nas

Centrum Prestige posiada akredytację Kuratorium Oświaty. Należymy do placówek kształcenia oferujących bogaty pakiet kursów i szkoleń, prezentujących najnowsze trendy i rozwiązania. Oferujemy najniższe ceny oraz najdłuższy cykl szkolenia na terenie Zielonej Góry. Dzięki temu możemy rzetelnie przygotować Cię do zawodu. Gwarantujemy wysoko kwalifikowaną kadrę z branży, posiadającą długoletnie doświadczenie zawodowe.

Mini Galeria

Kontakt z nami

Centrum Kształcenia Prestige
ul. Zamenhofa 1, 65-187 Zielona Góra
(budynek Lubuska WK OHP)
tel. 68 444 84 77 lub 664-855-650

Santander Bank Polska S.A. 42 1090 1388 0000 0000 3804 8295

Facebook