Technik sterylizacji medycznej

Nowy innowacyjny kierunek: TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ stworzonego na potrzeby rynku pracy w Polsce i całej Unii  Europejskiej!


sterylizacja_medyczna
W związku z rozwojem wielu dziedzin medycznych jak mikrobiologia, diagnostyka, chirurgia, w których stosuje się narzędzia o małej inwazyjności tj. skalpele, lasery, urządzenia elektroniczne, optyczne, tworzywa sztuczne, implanty itp., powstała potrzeba kształcenia zawodowego pracowników zatrudnionych w obszarze sterylizacji medycznej.

Ponadto zgodnie z ustawą o zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. Nr 234, poz 1570 z późn. zmianami) nakłada się na kierowników szpitali lub zespołów zakładów opieki zdrowotnej, w skład których wchodzi szpital, obowiązek wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.

W związku z powyższym powstało  zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z dziedziny sterylizacji medycznej. 

Wybierając zawód technika sterylizacji medycznej jako pierwszy na rynku zdobędziesz kwalifikacje do wykonywania tego innowacyjnego i poszukiwanego zawodu!

Wiadomości ogólne

 • Policealna Szkoła Prestige jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej
 • Nauka na kierunku sterylizacji medycznej trwa 1 rok (2 semestry)
 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (zjazdy weekendowe co 2 tygodnie)
 • Słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom zawodowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu
 • Uzyskany tytuł państwowy (zawód): Technik sterylizacji medycznej, symbol: 321104
 • Kwalifikacja: MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

Program szkolenia obejmuje, m.in.

 • wiedzę z zakresu rodzajów sterylizacji medycznej
 • rodzaje środków chemicznych używanych w technologiach dekontaminacji
 • umiejętności zastosowania przedmiotów stanowiących wyposażenie w technikach dekontaminacji
 • obsługi urządzeń myjąco-dezynfekcyjnych
 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów dezynfekcji i sterylizacji
 • samodzielnego przeprowadzenia procesu sterylizacji w urządzeniach stanowiących aktualne wyposażenie zakładów opieki zdrowotnej
 • stosować różnego rodzaju testy kontrolne odnośnie orzekania o sterylności i zwalnianiu wyrobów medycznych do użycia
 • kalkulacji kosztów dekontaminacji
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • rodzajów zagrożeń zawodowych i ich zapobieganiu

Technik sterylizacji medycznej przygotowany jest do samodzielnego wykonywania procesów związanych z dezynfekcją i sterylizacją, obejmujących także czynności wytwórcze procesu sterylnego.

Dodatkowe korzyści:

 • praktyki w centralnej sterylizatornii Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze

Technik sterylizacji medycznej znajdzie pracę we wszystkich podmiotach świadczących usługi sterylizacyjne, w tym w:

 • centralnych sterylizatorniach publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • pracowniach endoskopowych
 • gabinetach stomatologicznych
 • podręcznych sterylizatorniach na bloku operacyjnym
 • pracowniach mikrobiologii
 • gabinetach kosmetycznych
 • prowadzić własną działalność gospodarczą

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin z kwalifikacji MED.12 odbywa się pod koniec II semestru

Wydajemy ( bez dodatkowych opłat):

 • legitymacje szkolną
 • zaświadczenia o kontynuowaniu nauki na potrzeby  ZUS, MOPS, GOPS, itp…

O Nas

Centrum Prestige posiada akredytację Kuratorium Oświaty. Należymy do placówek kształcenia oferujących bogaty pakiet kursów i szkoleń, prezentujących najnowsze trendy i rozwiązania. Oferujemy najniższe ceny oraz najdłuższy cykl szkolenia na terenie Zielonej Góry. Dzięki temu możemy rzetelnie przygotować Cię do zawodu. Gwarantujemy wysoko kwalifikowaną kadrę z branży, posiadającą długoletnie doświadczenie zawodowe.

Mini Galeria

Kontakt z nami

Centrum Kształcenia Prestige
ul. Zamenhofa 1, 65-187 Zielona Góra
(budynek Lubuska WK OHP)
tel. 68 444 84 77 lub 664-855-650

Santander Bank Polska S.A. 42 1090 1388 0000 0000 3804 8295

Facebook