Policealna Szkoła Kosmetyczna Prestige w Zielonej Górze

Zostań słuchaczem Policealnej Szkoły Kosmetycznej Prestige w Zielonej Górze. Obecnie trwa nabór uczestników zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023 semestr "WRZESIEŃ 2022”.

Specjalność: Technik PODOLOG

Celem kształcenia jest wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności do pracy w gabinetach podologicznych oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

TYP: Szkoła policealna

CZAS TRWANIA NAUKI: 2 lata (4 semestry)
FORMA Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY: oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie lub średnie branżowe, również bez zdanego egzaminu maturalnego.

BRANŻA:  Fryzjersko – kosmetyczna

SYMBOL ZAWODU: 323014

KWALIFIKACJA  FRK.05. Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych

KOSZT: 250 zł miesięcznie (płatne 10 miesięcy w roku)

PODOLOGIA Zielona Góra

Zawód PODOLOG

Podologia to specjalistyczna dziedzina nauki, zajmująca się diagnozowaniem wad, zniekształceń i zaburzeń funkcji stopy, leczeniem występujących schorzeń, a także pielęgnacją stopy zdrowej i chorej.

Absolwent po ukończeniu kierunku potrafi:

Absolwent szkoły uzyska wiedzę i umiejętności umożliwiające postawienie odpowiedniej diagnozy, profilaktyki i leczenia chorób kończyn dolnych, a także pielęgnacji stóp i paznokci. Pozna zagadnienia w zakresie anatomii i biomechaniki stopy, schorzeń stóp i paznokci, problemów stopy cukrzycowej, a także zdobędzie umiejętności praktyczne.

W programie nauki znajdują się zagadnienia medyczne z dziedziny dermatologii, diabetologii, chirurgii i ortopedii stopy, czy fizjoterapii.

Głównym atutem kierunku Podologia jest holistyczne ujęcie problemów związanych ze stopami oraz umiejętne połączenie zajęć teoretycznych i praktycznych, prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli oraz specjalistów.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach, godziny nauki dostosowane są do potrzeb osób pracujących zawodowo. Szkoła z ponad 20 letnim doświadczeniem w kształceniu osób dorosłych.

Kształcenie praktyczne odbywa się w warsztatach szkolnych.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, w gabinetach kosmetycznych oraz gabinetach podologicznych.

Możliwości zatrudnienia:

 • gabinety podologiczne
 • gabinety kosmetyczne i pedicure
 • kliniki i instytucje zdrowia i urody
 • gabinety odnowy biologicznej SPA i Wellness,
 • własna działalność gospodarcza
 • gabinety terapii manualnej
 • przychodnie specjalistyczne
 • pracownie zaopatrzenia ortopedycznego i medycznego
 • poradnie i gabinety rehabilitacyjne

Egzaminy i dyplom

Nauka w Policealnej Szkole Kosmetycznej Prestige kończy się przystąpieniem do Egzaminu zawodowego oraz uzyskaniem tytułu Technika Podologa.

Egzamin potwierdzający kwalifikację FRK.05. odbywa się pod koniec semestru czwartego.

Absolwent otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej MEN
 • certyfikat oraz dyplom zawodowy nadawany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
 • do dyplomu zawodowego absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.

Warunkiem przyjęcia do Policealnej Szkoły Kosmetycznej Prestige w Zielonej Górze jest podpisanie umowy o naukę. Nie ma opłaty wpisowej. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie (pobierz z działu "Do pobrania")
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 3 zdjęcia (37/52 mm)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Słuchacze otrzymują legitymacje szkolne uprawniające do zniżek na przejazdy PKS i PKP, do zniżek biletów wstępów na imprezy branżowe oraz stosowne zaświadczenia (ZUS, UP i WKU).


Specjalność: Technik usług kosmetycznych

Celem kształcenia jest wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności do pracy w gabinetach kosmetycznych oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – co dwa tygodnie w soboty i niedziele

Koszt: 150 zł miesięcznie (płatne 10 miesięcy w roku)

Kosmetologia Zielona Góra

Nauka w Policealnej Szkole Kosmetycznej Prestige otwiera przed absolwentami kierunku wiele możliwości zawodowych. Po ukończeniu można znaleźć zatrudnienie w gabinecie kosmetologicznym, ośrodku SPA, salonie odnowy biologicznej, własna działalność. Kształcenie jest realizowane zgodnie z programem nauczania, zatwierdzonym przez Ministra Edukacji Narodowej (FRK.04) Zawiera nie tylko praktyczną wiedzę, lecz także wiele ciekawych porad do zastosowania w gabinecie kosmetycznym, jak i w domu. Program nauczania Szkoły obejmuje m.in. następujące przedmioty:

 • BHP w zawodzie
 • Język angielski zawodowy
 • Komunikacja społeczna i podstawy marketingu
 • Zarys anatomii i fizjologii z elementami pierwszej pomocy
 • Podstawy dermatologii z elementami mikrobiologii z epidemiologią
 • Podstawy zdrowego żywienia
 • Technologie informatyczne
 • Kosmetologia
 • Podstawy fizykoterapii
 • Aparatura w kosmetyce
 • Pracownia makijażu i stylizacji
 • Pracownia kosmetyki twarzy
 • Pracownia kosmetyki ciała
 • Pracownia kosmetyki dłoni i stóp
 • Praktyki zawodowe w gabinecie kosmetycznym

Specjalizacja zawodowa

Chcąc podnieść konkurencyjność naszych absolwentów na rynku pracy proponujemy w ramach specjalizacji zawodowej: WIZAŻ oraz PODOLOGIĘ.

Absolwent po ukończeniu kierunku potrafi:

 • przeprowadzać diagnozy kosmetyczne,
 • udzielać porad kosmetycznych
 • wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i upiększające,
 • organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny.

Egzaminy i dyplom

Nauka w Policealnej Szkole Kosmetycznej Prestige kończy się przystąpieniem do Egzaminu zawodowego oraz uzyskaniem tytułu Technika Usług Kosmetycznych.

Egzamin potwierdzający kwalifikację FRK.04. odbywa się pod koniec semestru czwartego.

Absolwent otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej MEN
 • certyfikat oraz dyplom zawodowy nadawany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
 • do dyplomu zawodowego absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.

Warunkiem przyjęcia do Policealnej Szkoły Kosmetycznej Prestige w Zielonej Górze jest podpisanie umowy o naukę. Nie ma opłaty wpisowej. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie (pobierz z działu "Do pobrania")
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 3 zdjęcia (37/52 mm)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Słuchacze otrzymują legitymacje szkolne uprawniające do zniżek na przejazdy PKS i PKP, do zniżek biletów wstępów na imprezy branżowe oraz stosowne zaświadczenia (ZUS, UP i WKU).

 


 Owiedziłaś tą stronę szukając:

Kosmetologia Zielona Góra, Jak zostać kosmetyczką / podologiem, studium kosmetyczne, podologia, kosmetyczka, szkoła policealna

O Nas

Centrum Prestige posiada akredytację Kuratorium Oświaty. Należymy do placówek kształcenia oferujących bogaty pakiet kursów i szkoleń, prezentujących najnowsze trendy i rozwiązania. Oferujemy najniższe ceny oraz najdłuższy cykl szkolenia na terenie Zielonej Góry. Dzięki temu możemy rzetelnie przygotować Cię do zawodu. Gwarantujemy wysoko kwalifikowaną kadrę z branży, posiadającą długoletnie doświadczenie zawodowe.

Mini Galeria

Kontakt z nami

Centrum Kształcenia Prestige
ul. Zamenhofa 1, 65-187 Zielona Góra
(budynek Lubuska WK OHP)
tel. 68 444 84 77 lub 664-855-650

Santander Bank Polska S.A. 42 1090 1388 0000 0000 3804 8295

Facebook