O Centrum Kształcenia Prestige

Opis bazy dydaktyczno-lokalowej

budynek.jpgOrganizację działalności edukacyjnej placówki  w formach pozaszkolnych określa statut. Siedziba placówki znajduje się w centrum miasta przy ulicy Zamenhofa 1. Centrum Kształcenia Ustawicznego PRESTIGE jest najemcą obiektu. Ze względu na lokalizację przy głównej ulicy miasta dojazd do placówki jest dogodny. W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe oraz dworce PKP i PKS. Siedziba placówki mieści się w nowym budynku. Teren obiektu jest zagospodarowany, posiada monitoring oraz ochronę. Na posesji znajduje się nieodpłatny parking dla pracowników i słuchaczy. Wejście do budynku zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, łącznie z windami.

W skład bazy dydaktyczno-lokalowej wchodzą:

  • klimatyzowana sala wykładowa na 50 osób wyposażona w sprzęt multimedialny oraz ścianę graficzną umożliwiającą prowadzenie interaktywnych form kształcenia,
  • salę ćwiczeń do praktycznej nauki zawodu z łączną liczbą stanowisk w pełni wyposażonych w ilości 20 szt. dla 40 osób , w których odbywają się kursy kosmetyczne oraz  kursy masażu,
  • pracownia komputerowa,
  • szatnia dla słuchaczy z indywidualnymi szafami, magazyn do przechowywania materiałów i innych pomocy dydaktycznych, sekretariat ze zbiorem bibliotecznym oraz czasopismami,
  • węzły sanitarne w tym dla osób niepełnosprawnych,
  • sale seminaryjne do pracy w małych grupach do 20 osób,
  • baza noclegowa w siedzibie OHP Zielona Góra: http://www.lubuska.ohp.pl/strona.php/224_noclegi.html
  • stołówka do dyspozycji słuchaczy: http://www.lubuska.ohp.pl/strona.php/226_obiady_abonamentowe_catering_i_imprezy_okolicznosciowe.html

Placówka posiada nowoczesne środki dydaktyczne, które są wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć. W sali wykładowej znajduje się sprzęt multimedialny, plansze do pisania, ekran do rzutnika. Każda sala posiada dostęp do Internetu. W sekretariacie do dyspozycji słuchaczy i nauczycieli dostępne są: drukarka, kserokopiarka, skaner, laptopy        (3 szt.) z dostępem do Internetu, kamery wideo (2 szt.), odtwarzacz dvd, rzutniki multimedialne (3 szt.). Upoważniona  osoba dokonuje systematycznych przeglądów bazy, sprzętu i wyposażenia dydaktycznego. W miarę posiadanych środków finansowych wyposażenie dydaktyczne uzupełniane jest na bieżąco. Placówka prenumeruje czasopisma zawodowe oraz posiada zbiór materiałów multimedialnych. Na wniosek wykładowców w miarę posiadanych środków uzupełniana jest literatura fachowa.

O Nas

Centrum Prestige posiada akredytację Kuratorium Oświaty. Należymy do placówek kształcenia oferujących bogaty pakiet kursów i szkoleń, prezentujących najnowsze trendy i rozwiązania. Oferujemy najniższe ceny oraz najdłuższy cykl szkolenia na terenie Zielonej Góry. Dzięki temu możemy rzetelnie przygotować Cię do zawodu. Gwarantujemy wysoko kwalifikowaną kadrę z branży, posiadającą długoletnie doświadczenie zawodowe.

Mini Galeria

Kontakt z nami

Centrum Kształcenia Prestige
ul. Zamenhofa 1, 65-187 Zielona Góra
(budynek Lubuska WK OHP)
tel. 68 444 84 77 lub 664-855-650

Santander Bank Polska S.A. 42 1090 1388 0000 0000 3804 8295

Facebook